Een
bedrijf
met een
hart

Duurzaamheid is steeds “a work in progress” en als producent gaan we de verantwoordelijkheid aan om een ecologisch totaalproduct tot bij de consument te brengen. In duurzaam omgaan met energie zijn we een van de pioniers en ook op vlak van zuinig omspringen met water, gewasbescherming en bemesting heeft Stoffels steeds het voortouw genomen. De moderne serres en schaalgrootte maken het mogelijk om efficiënt en duurzaam te werken. We gaan steeds met respect om met personeel, klanten en consumenten.

Organisch afval hergebruiken

Afval wordt terug omgezet naar grondstof volgens het “cradle to cradle” principe. Het groeimedium voor de teelt is kokos, een restproduct van de kokosteelt. Dit wordt nadien weer verwerkt in de boomkwekerij. Alle gewasresten worden gecomposteerd en ook de gebruikte verpakkingen zijn steeds recycleerbaar.

Organisch afval hergebruiken
Minder beschermingsproducten en meststoffen

Minder beschermingsproducten en meststoffen

Wij achten respect voor de natuur noodzakelijk. Daarom wordt er maximaal gebruik gemaakt van biologische middelen om schimmels of insecten te bestrijden. Al onze producten zijn ready to eat, dit wil zeggen dat ze ongewassen opgegeten kunnen worden. Bij Stoffels hebben we de ambitie om residuvrij te werken.

Warmte recuperatie

Een warmte-krachtkoppeling (WKK) levert de energie voor het verwarmen van de serre. Gasmotoren worden gekoeld met water en daarmee verwarmen we de serre. De vrijgekomen rookgassen worden gereinigd. De geproduceerde CO2 wordt benut door de planten en omgezet in zuurstof. Onze serres maken gebruik van dakramen om zoveel mogelijk natuurlijk licht op te vangen en elektriciteit te besparen. Wanneer het bewolkt is gebruiken we energie-effciënte verlichting, die ongeveer een vijfde van de energie van een conventionele gloeilamp verbruikt. De elektriciteit die we daarvoor nodig hebben wordt ook door onze WKK geleverd. De overschot van de opgewekte elektriciteit leveren we terug aan het net.

Waterverbruik verminderen

Waterverbruik verminderen

Via onze serres vangen we het regenwater maximaal op in reusachtige bassins. We behandelen het water met UV licht en gaan het zo keer op keer gebruiken zonder verlies naar waterlopen of de natuur. Dankzij dit gesloten circuit blijft ons waterverbruik laag en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Dankzij deze moderne technieken ligt ons waterverbruik véél lager dan dat van akkerbouwbedrijven.

Join us! Reduce plastic!

We trachten plastic te vermijden en zetten in op biobased grondstoffen voor onze verpakkingsmaterialen. Daarnaast focussen we eveneens op een duidelijk end-of-life verhaal. Volgens ons reduce-reuse-recycle principe moet een verpakking duidelijk recycleerbaar of composteerbaar zijn. Om deze boodschap kracht bij te zetten gaan we actief op zoek naar erkende certificaten. Onlangs zetten we alweer een belangrijke stap in ons alsmaar voortdurend duurzaamheidsproces. We hebben onze eerste verpakking omgezet van FSC gecertificeerd karton naar karton dat volledig gemaakt is van plantenresten uit de landbouw. Er moeten geen bomen gekapt worden en het productieproces is CO2 neutraal! We volharden in onze zoektocht naar circulaire stromen waarbij we afvalstromen ombuigen tot grondstof. De Toma’Tapas verpakking mag gerecycleerd worden bij het oud papier, bij het GFT afval of zelfs op uw eigen composthoop thuis!

Join us! Reduce plastic!
Terugdringen van voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling

We zijn steeds op zoek naar circulaire stromen die passen in ons duurzaamheidsverhaal. Ook in de teelt van tomaten onderzoeken we de mogelijkheden om zo weinig mogelijk afval te produceren en daar waar mogelijk afvalstromen om te buigen tot grondstof. Zo wordt er bijvoorbeeld geteeld op een substraat van kokos, een afvalproduct van de kokosteelt. Ondertussen worden ook plantenresten al verwerkt tot verpakkingen en de productie van een kwalitatieve tomatensaus past helemaal in deze bedrijfsfilosofie. Niet elke vrucht geraakt door de strenge kwaliteitscontroles van de tomaten die verkocht worden als vers product. Wanneer enkel kleur, vorm of stevigheid afwijkend is, kunnen deze wel verwerkt worden in een afgeleid product. Het resultaat is een echte saus om van te houden. Toma’Amoris is een smaakvolle, pure saus, licht gekruid waardoor hij voor de meest uiteenlopende gerechten gebruikt kan worden. Een ideale basis voor pasta’s, sauzen en soepen, maar ook een meesterchef wil er graag mee aan de slag.

Stoffels en gezondheid

Vriendschap en verbondenheid spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de algemene gezondheid, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Sport is een ideaal medium om relaties te onderhouden en draagt bij tot het verminderen van stress.

Onze medewerkers

Personeel is het menselijk kapitaal van een bedrijf. Met een goed personeelsbeleid staat of valt het succes van een onderneming. In ons bedrijf wordt extra geïnvesteerd in het coachen, opleiden en begeleiden van het personeel. Dit resulteert in een gemotiveerd personeelskader met de nodige aandacht voor de diversiteit van elk individu. Stoffels heeft de traditie om in de mate van het mogelijke kansen te geven aan mensen die moeilijker een start vinden in de maatschappij.

Onze medewerkers